Publikacje/Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2017 na zakup, usługi polegającej na przeprowadzeniu procedury ochrony wynalazku pt. „Urządzenie do nalewania lub wylewania cieczy" w USA i Japonii
Zapytanie_ofertowe_1.pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2017 na zakup, usługi polegającej na przeprowadzeniu procedury ochrony wynalazku pt. „Urządzenie do nalewania lub wylewania cieczy" w USA i Japonii
Zapytanie_ofertowe_2.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla Zapytania ofertowego nr 1/2017
Inforacma o wyborze oferty_1.pdf